Rum Runner

Ingredients

1 1/2 oz Malibu rum
1 oz Blackberry brandy
3-4 oz Orange juice
3-4 oz Pineapple juice
3-4 oz Cranberry juice


Instructions

Mix all ingredients in glass & add ice.

Glass

Serve: Cocktail glassBrowse More

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z