Strawberry Margarita

Ingredients

1/2 oz Strawberry schnapps
1 oz Tequila
1/2 oz Triple sec
1 oz Lemon juice
1 oz Strawberries
Salt


Instructions

Rub rim of cocktail glass with lemon juice and dip rim in salt.
Shake schnapps, tequila, triple sec, lemon juice, and strawberries with ice, strain into the salt-rimmed glass, and serve.

Glass

Serve: Cocktail glassBrowse More

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z