Raging IndianMix a lot and mix in shaker.
Pour shot.

Shot glass

  • 1/4 shot Everclear
  • 1/4 shot Kahlua
  • 1/4 shot Orange juice
  • 1/4 shot Mango