The G.O.A.T.Put all this together in a cup and pour into shot glasses, this obviously makes three shots.
The Shots are ratios, the more the better.

Shot glass

  • 1 shot Vodka
  • 1 shot Tequila
  • 1 shot Dark rum
  • 1 splash Tabasco sauce