BonBonShake & Strain.

Shot glass

  • 1/2 oz Rumple Minze
  • 1/2 oz Peppermint schnapps